Darija ir Ivan

Peterburgas

Vieną gegužės penktadienį jį “radau”… Žemaitkiemio dvare. Dvaras visai ne žemaičių, o Peterburgą ten atsivežė patys svečiai ir viskas vyko taip arti mano vaikystės miestelio, kad mane pasivijo seni prisiminimai. Ir rusų kalba… Taip, “Karo ir taikos” kalba, kurios kaip įmanydama vengiau nuo mokyklos laikų ir tą vengimą laikiau kone rezistencija, šiose vestuvėse skambėjo labai gražiai. Išdrįsau išsižioti ja ir aš, tuoj sulaukiau pagyrų, neva mano tartis labai peterburgietiška. Žinau, pagražino, bet smagu, padėjo įsijausti į kažkokią sunkiai nusakomą Puškino laikų dvasią tame autentiškame dvarelyje.

Darija

“Žavi nuotaka” – šį kartą tiek pasakyti būtų per maža, buvo per daug kavos kartu išgerta ir per daug kalbėta pamiršus apie laiką. Darijos darbas – padėti raidos bėdų turintiems vaikams ir jų tėvams, jos hobi – fotografija, o pašaukimas, sakyčiau, taikdariškas – taip mylėti gimtajį Vilnių ir svetingą Piterį nemojuojant vėliavomis, o dalinantis su aplinkiniais istorija ir žemiškais, žmogiškais niuansais abiejų šalių gali tik gilus žmogus. Kaip nuotraukose parodyti tą lengvumą ir gylį? Dekoratorė Olga iš Minsko (rasta Instagram’e) turbūt irgi apie tai galvojo rinkdama šventei gėles lyg iš olandiškų natiurmortų.

Svajonės

Jos kyla į orą! Šį kartą, pažodžiui. Reikėjo matyti santūrųjį Ivaną ir vaikiškai krykščiančią Dariją! Oreiviai šį kartą leido mums net į baliono vidų įlįsti su visu fotoaparatu. Bet gal tai MEILĖ kelia į viršų, ne balionai? Gero skrydžio, mielieji, palankaus vėjo ir gero oro ten, kur judu nutarsite nutūpti…

——————–

Петербург 
В одну из майских пятниц я нашла его… в поместье Жемайткемис. Поместье это конечно же не принадлежит жемайтам, а Петербург туда привезли сами гости. И всё это происходило совсем недалеко от городишка моего детства и меня невольно с головою накрыли воспоминания. А ещё и русский язык… Язык „Войны и мира“, которого я сознательно избегала со школьных времён и считала это чуть ли не резистенцией, во время этой свадьбы звучал просто прекрасно. Я даже осмелилась заговорить по-русски и меня тотчас начали хвалить, приговаривая, что мой акцент как раз-таки очень петербургский. Конечно понятно, что они преувеличивали и мне льстили, но это так или иначе помогло вжиться в какую-то совершенно неописуемую атмосферу времён Пушкина, витавшую в этом аутентичном поместье.
Дария
Сказать, что она „ очаровательная невеста“, всего лишь столько – в этот раз слишком мало. Слишком много чашечек кофе было выпито вместе и слишком много было бесед, вне времени. Работа Дарии – помогать детям, имеющим проблемы развития, и их родителям, её хобби – фотография, а призвание, как мне кажется, миротворческое – любить свой родной Вильнюс и в то же время гостеприимный Питер, не размахивая флагами, а делясь с окружающими историей и земными, человечными нюансами обеих стран, на что способен только очень глубокий человек. Как же фотографиями передать то лёгкое, воздушное и в тоже время глубокое? Декоратор из Минска Ольга (найденная в Instagram‘e) скорее всего тоже задавалась этим вопросом, подбирая для праздника цветы, словно из голландских натюрмортов.
Мечты 
Они иногда поднимаются в воздух! В прямом смысле этого слова. Нужно было видеть сдержанного Ивана и так по-детски радующуюся Дарию! Воздухоплаватели даже позволили нам вместе с фотоаппаратом забраться внутрь воздушного шара. Но всё же может в воздух нас поднимают не шары, а ЛЮБОВЬ? Хорошего Вам полёта, дорогие, попутного ветра и отличной погоды там, где вы решите приземлиться…

Share on Facebook0Google+0Pin on Pinterest0